Trang chủ | Thông tin chung | 4C Thành Đoàn | Liên đội CĐ 6 | Liên đội 303 BG
       Thông tin sinh hoạt  
       Văn-Thơ-Kể chuyện  
       Hướng dẫn sử dụng  
       Liên lạc - Góp ý  

HƯỚNG DẨN SỬ DỤNG, XEM THÔNG TIN TRÊN WEBSITE

Trong Website có ba nhóm thông tin chính và một nhóm thông tin chung chung.

Nhóm thông tin chính: nằm trên thanh hàng ngang. Gồm:

- 4 C Thành Đoàn: Các thông tin riêng sinh hoạt của 4 C Thành Đoàn.

- Liên Đội Cơ Động 6: Các thông tin riêng sinh hoạt của Liên Đội CĐ 6.

- Liên Đội 303 Biên giới: Các thông tin riêng sinh hoạt của Liên Đội 303 BG.

Đồng thời; tùy theo việc tiếp nhận được của Nhóm Biên Tập Website; có thể có các thông tin bổ sung của các hoạt động truyền thống đơn vị cựu TNXP bạn như: Liên Đội 4, Liên Đội 7, Liên Đội Dũng Chí . . . Các hoạt động của các Quận Hội cựu TNXP. Phần thông tin chung: là các tin chung chung. Như thư ngỏ, Nội qui, Hướng dẩn . . .

Các thông tin chi tiết: nằm trên thanh hàng dọc (đứng) bên trái màn hình (từ phía trên xuống dưới). Gồm: - Giới thiệu, Thông tin, Lịch sử đơn vị, Tư liệu hồ sơ, Văn hóa – Nghệ thuật, Liên lạc – Góp ý. Đây là phần thông tin chi tiết riêng sinh hoạt của từng đơn vị truyền thống cựu TNXP thực hiện website nêu trên. Trong phần Liên lạc – Góp ý, mặc định được gửi tới cho Trưởng ban liên lạc đơn vị thuộc Nhóm Thông tin hiện đang xem. Thí dụ: đang xem thông tin hiện hành là 4C Thành Đoàn thì thư Liên lạc góp ý, sẽ thể hiện mặc định được gửi tới cho Trưởng ban liên lạc 4 C Thành Đoàn. Tuy nhiên, từ đây clic vào dấu sổ xuống, kế bên có thể gửi sang thành viên khác của Nhóm biên tập website.

Các logo giới thiệu website cần xem: nằm trên thanh hàng dọc (đứng) bên trái màn hình (phía dưới). Gồm: LLTNXP TPHCM, Thành Đoàn TPHCM, Liên Đoàn Lao Động TPHCM và Hội Cựu Chiến Binh VN. Bên dưới các logo nầy sẽ là các logo quảng cáo. Khi clic vào logo nào, website tương ứng sẽ hiện ra thêm để xem (cửa sổ website Câu lạc bộ cựu TNXP vẫn còn mở, không xem phần nào thì có thể đóng bớt cửa sổ phần đó).

Nhóm Biên TậpCÁC TIN TỨC KHÁC :

free counter
  Bản quyền thuộc Câu lạc bộ Cựu TNXP TP.HCM
  Địa chỉ: 760 lầu 2, Trần Hưng Đạo, Phường 7, Quận 5, TP.HCM

Phát triển web:    Đông Nam Á