Trang chủ | Thông tin chung | 4C Thành Đoàn | Liên đội CĐ 6 | Liên đội 303 BG |
       Giới thiệu  
       Thông tin  
       Lịch sử đơn vị  
       Phong Trào Viết Văn  
       Văn hóa - Nghệ thuật  
       Liên lạc - Góp ý  

Nhóm Biên Tập Web - Chúc Mừng Xuân Quý Tỵ - Năm 2013

Kính chúc các Đ/c, các Bạn đọc và gia quyến vui Tết cổ truyền VN: Gia đình hạnh phúc, bình an. Năm mới thành công mới.

Chúc vui ngày Xuân sẽ đạt được 5S:

                                                       Sang - Sáng – Sung - Sớm - Sướng

1/ Sang : Sang trọng, quí phái, thanh lịch . . .

2/ Sáng : Sáng trí, sáng rực, trí tuệ nhiều sáng kiến . . .

3/ Sung : Sung sức khỏe mạnh, sinh lực dồi dào . . .

4/ Sớm : Sớm mai, đến trước, thành tựu sớm . . .

5/ Sướng : Sướng vui, tinh thần thoải mái . . .
CÁC TIN TỨC KHÁC :
THƠ: HẸN XUÂN NĂM TỚI - TRẦN VIỆT SƠN. (2019-02-12)
EM , NGƯỜI GOM KÝ ỨC - TRẦN VIỆT SƠN (2019-01-20)
TIẾU LÂM ĐỜI TNXP (Phần 3. Kỳ 1) - TRẦN VIỆT SƠN. (2019-01-19)
TIẾU LÂM ĐỜI TNXP (Phần 3. Kỳ 2) - TRẦN VIỆT SƠN. (2019-01-19)
THƠ: MÙA XUÂN VỀ - TRẦN VIỆT SƠN. (2019-01-15)
CHUYỆN TIẾU LÂM ĐỜI TNXP (Phần 2. Kỳ 1) - TRẦN VIỆT SƠN. (2018-12-31)
CHUYỆN TIẾU LÂM ĐỜI TNXP (Phần 2. Kỳ 2) - TRẦN VIỆT SƠN. (2018-12-31)
CHUYỆN TIẾU LÂM ĐỜI TNXP (Kỳ 1) - TRẦN VIỆT SƠN. (2018-12-30)
CHUYỆN TIẾU LÂM ĐỜI TNXP (Kỳ 2) - TRẦN VIỆT SƠN. (2018-12-30)
Kỳ 1: HỌC ĐÀN VÀ TẬP HÚT THUỐC - KÝ ỨC C1 TNXP – PHẦN 2 - TRẦN VIỆT SƠN. (2018-12-18)

free counter