Trang chủ | 4C Thành Đoàn | Liên đội CĐ 6 | Liên đội 303 BG | Thông tin chung
       Giới thiệu  
       Thông tin  
       Lịch sử đơn vị  
       Tư liệu phong trào  
       Văn hóa - Nghệ thuật  
       Liên lạc - Góp ý  

BAN CHỈ HUY TỔNG ĐỘI 3 BIÊN GIỚI VÀ DANH SÁCH

CÁC LIÊN ĐỘI TNXP THAM GIA PHỤC VỤ CHIẾN ĐẤU Ở BIÊN GIỚI TÂY NAM. Việc ghi chép còn thiếu xót, mong được thông tin bổ sung

Sơ lược về lịch sử Tổng đội 3 TNXP biên giới như sau:

Từ tháng 9-1977 đến đầu năm 1978, Ban chỉ huy LLTNXP TPHCM đã lần lượt ra lệnh điều động hơn 3.600 TNXP từ các đơn vị trực thuộc lên đường ra chiến trường để phục vụ chiến đấu, bảo vệ biên giới phía Tây Nam Việt Nam. cùng với bộ đội chủ lực Quân khu VII và Quân đoàn chủ . Đến tháng 5-1978, theo chỉ thị của Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố, Ban chỉ huy LLTNXP đã thành lập Tổng đội 3 Thanh niên xung phong phục vụ chiến tranh biên giới với 5.000 đội viên và chia thành 14 Liên đội phối thuộc với Quân đoàn 4 chủ lực chiến lược của Bộ Quốc phòng và các đơn vị chủ lực của Quân khu VII. Đến cuối năm 1979, 14 Liên đội TNXP đang làm nghiã vụ Quốc tế trên đất Cam Pu Chia lần lượt được điều động về lại TP HCM, hoàn thành nhiệm vụ và báo công với Nhân dân TP. Sang năm 1980, danh hiệu Tổng đội 3 TNXP biên giới không còn nữa. Các Liên đội trực thuộc được điều động về Tổng đội lao động sản xuất. Rất đông cán bộ, đội viên TNXP sau khi được đơn vị khen thưởng, đã được giải quyết chính sách chuyển ngành, xuất ngũ hoặc tiếp tục học văn hóa. (Danh hiệu Tổng đội 3 TNXP biên giới được gọi thế để dể phân biệt với các Tổng đội 3 khác. Thí dụ: Tổng đội 3 Long An).                                                            

TỔNG ĐỘI TRƯỞNG :  Phan Hồng Quân – Nguyễn Công Quen                               

TỔNG ĐỘI PHÓ       :  Ông Văn Chiến – Nguyễn Anh Tuấn - Phạm Văn Long – Lê Đình Lộc - Nguyễn Văn Tâm – Võ Văn Xín - Lê Ngọc Vụ  - Nguyễn Văn Tý - Thái Thị Hạnh                                                                                                                                       

1 / LIÊN ĐỘI THỐNG NHẤT                                                                                  

2/  LIÊN ĐỘI DŨNG CHÍ    

3/  LIÊN ĐỘI 1 TỔNG ĐỘI 4       

      -  Liên Đội Trưởng ; Lý Văn Tường        

      -  Liên Đội Phó       ;                                                                                        

4/   LIÊN ĐỘI 2 TỔNG ĐỘI 4       

      -  Liên Đội Trưởng ; Lê Thanh Bình    

      -  Liên Đội Phó     ;  Lê Văn Phước                                                                                     

5/  LIÊN ĐỘI 3 TỔNG ĐỘI 4        

      -  Liên Đội Trưởng ; Châu Minh Viễn     

      -  Liên Đội Phó     ; Huỳnh Văn Luận                                                                

6/   LIÊN ĐỘI 4 TỔNG ĐỘI 4    

       -  Liên Đội Trưởng;  Ngô Dũng     

       -  Liên Đội Phó ;                                                                                              

7/   LIÊN ĐỘI 301 :  Quân số tháng 4/1979 ;  441 -  60 nữ    

       -  Liên Đội Trưởng ; Dương Văn Mai – Võ Văn Đệ  

       -  Liên Đội Phó ; Đặng Ngọc Diệp – Ngô Đức Sáng                                        

8/  LIÊN ĐỘI 302 :  Quân số tháng 01/1979  449  - 21 nữ   

       -  Liên đội Trưởng ; Huỳnh Thành Khương  

       -  Liên Đội Phó     ; Nguyễn Kim Tuyến – Dương Thị Minh Huệ, Hoàng Thị Diễm Trang                                                                                                              

9/  LIÊN ĐỘI 303 :  Quân số tháng 9/1978   396  -  44 nữ      

       - Liên Đội Trưởng ; Lê Đình Lộc –NguyễnVăn Sơn- Trang Thành Tâm   

       - Liên đội  Phó    ; Trần Ái Liên – Trương Đình Viễn - Lê Văn Thọ - Trịnh Văn Sáu                                                                                                                                        

10/  LIÊN ĐỘI 304 : Quân số tháng 12/ 1978    254  -  45 nữ   

        -  Liên Đội Trưởng ;  Nguyễn Thị Lệ    

        -  Liên Đội Phó    ;  Chung Bình Minh – Lê Văn Ngọc- Đinh Thị Thu Nguyệt     

11/ LIÊN ĐỘI 305   :  Quân số  tháng 11/1978  279  - 52 nữ      

        -  Liên Đội Trưởng  ; Quách Văn Long     

        -  Liên Đội Phó      ;  Bùi Hữu Hồng – Đặng Năm – Nguyễn Hữu Chương

12/ LIÊN ĐỘI 306   :  Quân số tháng 11/ 1978  322 – 55 nữ               

        -  Liên Đội Trưởng  ;  Cao Thiên Cường      

        -  Liên Đội Phó        ;  Trần Đạt Chí – Trần văn Quang – Trần Thanh Sữ          

13/ LIÊN ĐỘI  307  :  Quân số tháng 12/1978   240  -  62 nữ       

         -   Liên Đội Trưởng  ;  Nguyễn Đăng Phúc            

         -   Liên Đội Phó      ;  Trương Tự Các – Lê Tô Hà                                                                

                                        Huỳnh Văn Thiện – Nguyễn Thị Vân              

14/ LIÊN ĐỘI 308  :   Quân số tháng 12/1978  449 – 88 nữ   

         -   Liên Đội Trưởng   ;  Lý Minh Đức     

         -   Liên Đội Phó       ;  Nguyễn Thị Hường – Thái Hữu Long - Châu Quang Tấn                                             

15/ LIÊN ĐỘI 309  :   Quân số tháng 11/1978   400  -  78 nữ    

          -   Liên Đội Trưởng   ;  Lý Văn Tường – Nguyễn Văn Điền - Ngô Trung Trí       

          -   Liên Đội Phó       ;  Nguyễn Thanh Tùng – Nguyễn Văn Điền – Bùi Thành Trãi - Lưu Thị Nhung                                   

16/ LIÊN ĐỘI 310  :   Quân số tháng 12/1978  277 – 44 nữ      

           -   Liên Đội Trưởng   ;  Huỳnh Văn Hùng    

           -   Liên Đội Phó       ;  Lê Thị Út – Nhuyễn Thuần – Nguyễn Thiện Minh  

17/ LIÊN ĐỘI 311  :   Quân số tháng 01/1979  264 – 30 nữ        

           - Liên Đội Trưởng     ;   Võ Văn Sắt – Nguyễn Văn Dũng       

           - Liên Đội Phó         ;   Nguyễn Minh Châu – Nguyễn Ngoc Ba - Vũ Thị Chương

18/  LIÊN ĐỘI 312  :   Quân số tháng 12/1978   357  - 8 nữ      

           - Liên Đội Trưởng     ;   Lê Hữu Thành     

           - Liên Đội Phó         ;   Trương Văn Học – Vương Thoại Đức - Nguyễn Ngọc Anh                                                                                                                                   

19/ LIÊN ĐỘI 313   :   Quân số tháng 12/1978  469  - 119 nữ          

           -  Liên Đội Trưởng    :   Lê Công Cẩn                 

           -  Liên Đội Phó          :   Huỳnh Hồng Nghiệm – Mai Kim Ngân -Trần Hiền Đức

20/ LIÊN ĐỘI 314  :    Quân số tháng 12/1978   293 – 86 nữ    

           - Liên Đội Trưởng     :   Phan Được         

           - Liên Đội Phó           :   Nguyễn Thị Kim Thoa

Nguyễn Giáo Hóa ghi chép


Đc Phan Hồng Quân và Nguyễn Công Quen, nguyên Tổng Đội Trưởng Tổng Đội 3 Biên Giới - LLTNXP TPHCMCÁC TIN TỨC KHÁC :
NỮ TNXP TỔNG ĐỘI 3 BIÊN GIỚI - Nguyễn Văn Nghĩa. (2022-09-09)
KỶ NIỆM 40 NĂM BIÊN GIỚI - Giới thiệu tóm tắt về Liên đội 303 BG. (2018-07-22)
Họp mặt cựu TNXP Liên đội 303 – Kỷ Niệm 40 Năm Tham Gia Biên Giới Tây Nam (1978- 2018). (2018-06-19)
HỌP MẶT CỰU TNXP LIÊN ĐỘI 303 - Năm 2013. (2013-05-19)
LS NGUYỄN THỊ KIM MAI VÀ KÝ ỨC KHÔNG THỂ NÀO QUÊN - ĐỒNG NGHĨA (2012-07-30)
KÝ ỨC KHÔNG THỂ NÀO QUÊN VỀ LS VÕ THỊ NGỌC MAI - ĐỒNG NGHĨA. (2012-07-30)
TỔ QUỐC GHI CÔNG (Kỳ cuối) (2012-07-07)
TỔ QUỐC GHI CÔNG – Kỳ 1 (2012-07-07)
Truyền thống Liên đội 303 TNXP Biên Giới (2012-03-18)
DANH SÁCH CÁN BỘ - CHIẾN SĨ LIÊN ĐỘI 303 .THÁNG 3 / 1979 (Kỳ Cuối) (2012-03-15)

free counter
  Bản quyền thuộc Câu lạc bộ Cựu TNXP TP.HCM
  Địa chỉ: 760 lầu 2, Trần Hưng Đạo, Phường 7, Quận 5, TP.HCM

Phát triển web:    Đông Nam Á