Trang chủ | 4C Thành Đoàn | Liên đội CĐ 6 | Liên đội 303 BG | Thông tin chung
       Giới thiệu  
       Thông tin  
       Lịch sử đơn vị  
       Phong trào viết thơ  
       Văn hóa - Nghệ thuật  
       Liên lạc - Góp ý  

Một số chế độ chính sách, quyền lợi Cựu TNXP đã tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc.

Xin giới một chế độ chính sách, quyền lợi Cựu TNXP hiện hành để biết và làm thủ tục được hưởng.

Một là: Quyết định số: 62/2011/QĐ-TTg, ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ Tướng Chính Phủ. Chế độ chính sách với đối tượng đã tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

1/ Như vậy, Cựu TNXP TP/HCM đã tham gia chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam (các năm 1977 đến 1979, nói chung), đều có tiêu chuẩn được hưởng quyền lợi. Đến nay, đã có nhiều người làm xong, nhưng vẫn còn có người chưa. Cần quyết tâm, quyết liệt làm cho được, không nản chí, khó khăn nào cũng vượt qua. Thủ tục có nơi rất nhiêu khê, cần liên hệ với Ban liên lạc đơn vị truyền thống (nơi đây chỉ hổ trợ, hướng dẫn) và Chi hội (Quận hội Cựu TNXP) địa phương nơi cư trú (nơi đây là chính). 

- Sau khi đã xong giai đoạn hồ sơ đầu, bao gồm đã có giấy xác nhận của LL.TNXP (XN quá trình công tác và thời gian tham gia chiến tranh bảo vệ ở biên giới Tây Nam), làm đơn theo mẫu. . . Nộp Chi hội Cựu TNXP (địa phương nơi cư trú). Được coi là đủ hồ sơ hợp lệ. Hồ sơ này sẽ theo qui trình đi qua các Hội đồng duyệt xét cấp Phường, Quận và Thành phố. Bình quân là mất 6 tháng đến một năm. Có khi lâu hơn. Nơi nào làm lạc mất hồ sơ, phải làm lại hồ sơ và chờ đợi lại từ đầu.

2/Kết quả là có quyết định Sở LĐTB XH cho hưởng trợ cấp theo quyết định số 62/2011/QĐ-TTg. Cầm quyết định của Sở LĐTB XH, làm bản sao y, đi nhận tiền: 2,5 triệu đồng và đi làm thẻ BHYT. Đi nhận tiền thì nhanh, hầu như có ngay. Đi làm thẻ BHYT để được chi trả 100% chi phí điều trị, tiền thuốc (nếu chưa có, nếu đã có thẻ thì đổi thẻ sang mức hưởng BHYT 100%) có thể nhanh chậm tuỳ nơi (vài tháng).

Hai là: nâng cấp thẻ đổi sang mức hưởng BHYT 100%.

1/ Nếu Cựu TNXP cóquyết định Sở LĐTB XH cho hưởng trợ cấp theo quyết định số: 62/2011/QĐ-TTg. Cầm quyết định của Sở LĐTB XH, làm bản sao y, nếu đã có thẻ thì đổi thẻ sang mức hưởng BHYT 100%) có thể nhanh chậm tuỳ nơi (vài tháng). Xem phần B, khoản Mẫu TỜ KHAI cung cấp và thay đổi  thông tin người tham gia BHXH, BHYT. Điều 2 Về cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH, thẻ BHYT. Chổ e2. Nhấp chuột vào dòng link kề bên (hoặc xem hướng dẫn bên dưới cùng, số tt 3) http://bhxhtphcm.gov.vn/Resource/hoso/phieugiaonhanhoso/02tthccapsothecaptinhtheoqd1300.doc

2/ Nếu Cựu TNXP không có quyết định Sở LĐTB XH, vì trước đây qui định được hưởng hưu trí thì không cho làm. Nay theo qui định mới, từ sau tháng 9/2015, được quyền nâng cấp thẻ đổi sang mức hưởng BHYT 100%. Hồ sơ gồm bản sao giấy xác nhận của LL.TNXP (XN quá trình công tác và thời gian tham gia chiến tranh bảo vệ ở biên giới Tây Nam), giấy chuyển ngành xuất ngũ hoặc thôi việc, làm đơn theo mẫu. Đến nơi cấp thẻ BHYT đang có, để làm thủ tục đổi thẻ. Nếu chưa hưu hoặc đang có thẻ BHYT (tự mua, hoặc loại khác chưa được chi trả 100%) đều đổi được.

Ba là: Chế độ Tử tuất – Mai táng phí.
Mức trợ cấp mai táng phí đối với Cựu TNXP sau khi được quyết định Sở LĐTB XH cho hưởng trợ cấp theo quyết định số 62/2011/QĐ-TTg, ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ Tướng Chính Phủ. Căn cứ theo khoản 3 điều 7, Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2012 (sửa đổi bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2005), và theo mức quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội. (Xem văn bản số 4 và 5 bên dưới). Người lo mai táng được nhận trợ cấp mai táng bằng 10 tháng lương cơ sở (còn gọi là tối thiểu). Ngoài ra thân nhân được xét hưởng tuất hàng tháng hoặc tuất 1 lần. (Chế độ Tử tuất của người hưu trí củng tương tự, nhưng mức lương cơ sở được tính bằng mức lương hưu đang hưởng, lảnh hưu).

Trước kia, mức lương cơ sở được áp dụng kể từ ngày 1/7/2013 là 1.150.000 đồng.

Hiện nay, từ 01/05/2016, mức lương cơ sở được áp dụng là: 1.210.000 đồng.

Như vậy, trợ cấp mai táng bằng 10 tháng lương cơ sở là:

 1.210.000× 10= 12.100.000 đồng

Khi có người thân (là Cựu TNXP có BHYT loại KC2) qua đời, cần liên hệ LĐTB XH Phường nơi cư trú để được giải quyết.

Trung Trí.

Cập nhật bổ sung ngày 12/08/2016: Một số tài liệu quan trọng liên quan (nhấp chuột vào dòng văn bản muốn xem).

1/ Quyết định số 62/2011/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

2/ Thông Tư Liên Tịchsố: 01/2012/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC,ngày 05 tháng 01 năm 2012. Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên,xuất ngũ, thôi việc.

3/ Hướng dẫn của BHXH TP.HCM (tháng 9/2015). Về cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế.

4/ Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 của Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội: Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

5/ Chế độ Tử tuất - Mức hưởng trợ cấp mai táng theo mức quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

 


Văn bản đang có bị mờ như vậy. Có thể đến A. Trịnh Sáu BLL LĐ303 BG hoặc A. Luyến BLL LĐ CĐ6, để mượn đọc hoặc photocopy.CÁC TIN TỨC KHÁC :
THƯ MỜI HỌP MẶT TRUYỀN THỐNG LĐCĐ 6 NĂM 2023. (2023-03-27)
Báo Cáo Tổng kết 10 Năm Hoạt Động Website Câu Lạc Bộ Cựu TNXP. (2023-01-31)
THƯ CHÚC TẾT QUÝ MÃO CỦA BAN LIÊN LẠC CỰU TNXP LIÊN ĐỘI CĐ 6. (2023-01-19)
Chúc Mừng Giáng Sinh Và Chào Mừng Năm Mới – Năm 2023. (2022-12-24)
CÔNG TRÌNH ĐẠI THỦ CÔNG TRẦN QUANG CƠ – Trung Trí. (2022-11-25)
TÔN KÍNH TƯỞNG NHỚ VỀ ĐỒNG CHÍ ĐỘI VIÊN DANH DỰ TNXP TP. HCM – Trung Trí (2022-11-23)
THƯ MỜI HỌP MẶT TRUYỀN THỐNG LĐCĐ 6 NĂM 2022. (2022-05-01)
Thư chúc Tết Nhâm Dần Của Ban Liên Lạc Cựu TNXP Liên đội CĐ 6. (2022-01-28)
Chúc Mừng Giáng Sinh Và Chào Mừng Năm Mới – Năm 2022. (2021-12-23)
KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY TOÀN QUỐC VN KHÁNG CHIẾN (19/12/1946 - 2021) – Sưu tầm. (2021-12-14)

free counter
  Bản quyền thuộc Câu lạc bộ Cựu TNXP TP.HCM
  Địa chỉ: 760 lầu 2, Trần Hưng Đạo, Phường 7, Quận 5, TP.HCM

Phát triển web:    Đông Nam Á