Trang chủ | 4C Thành Đoàn | Liên đội CĐ 6 | Liên đội 303 BG | Thông tin chung
       Giới thiệu  
       Thông tin  
       Lịch sử đơn vị  
       Tư liệu phong trào  
       Văn hóa - Nghệ thuật  
       Liên lạc - Góp ý  

DANH SÁCH CÁN BỘ - CHIẾN SĨ LIÊN ĐỘI 303 .THÁNG 3 / 1979 (Kỳ 1)

Lời NBT: Kể từ ngày thành lập đơn vị đến khi danh hiệu LIÊN ĐỘI 303BG không còn nữa,còn nhiều Đc đã kinh qua công tác sẽ lần lượt được bổ sung vào danh sách. Danh sách nầy chỉ là hồ sơ của tháng 3-1979. Do Trợ lý quân lực / LĐ 303, NGUYỄN THỊ THANH QUANG làm ngày 16 tháng 02 năm 1979. Duyệt của BCH LĐ 303 - LĐP/ ĐS: Trịnh văn Sáu.

1

 NGUYỄN VĂN SƠN

 LĐ Trưởng

 

2

TRANG THÀNH TÂM

LĐP/CT

 

3

TRỊNH VĂN SÁU

LĐP/ĐS

 

4

LÊ VĂN THỌ

LĐP/KH

 

5

NGUYỄN ANH TUẤN

CT/D

 

6

HOÀNG VĂN HIỆP

T.C.Q

 

7

BÙI THỊ SƯƠNG

TL/CT

 

8

NGUYỄN XUÂN HOÀNG

QT/HC

 

9

TRẦN ĐÌNH TRUNG

TL/DS

 

10

PHẠM TẤT LỄ

K.T

 

11

TRẦN BÁ PHÚC

TL/KH

 

12

NGUYỄN THỊ THANH QUANG

TL/QL

 

13

PHẠM XUÂN

T.V

 

14

VŨ DUY NGỌC

Y.T.T

 

15

ĐẶNG THỊ THANH PHƯỢNG

Y.T

 

16

VŨ VĂN THỊNH

Đ.T

 

17

HUỲNH THỊ ĐOÀI

T.P

 

18

PHẠM VĂN ĐẦY

T.K

 

19

NGUYỄN TẤN DŨNG

CS/PT

 

20

TRẦN MINH SƠN

B.V

 

21

NGUYỄN VĂN DŨNG

G.L

 

22

NGUYỄN VĂN TÈO

G.L

 

23

NGUYỄN THỊ KIM PHƯỚC

Q.L

 

24

NGUYỄN HỒNG ĐỨC

TL/CD

 

25

NGUYỄN THỊ HUỆ

CT/DV

 

26

NGUYỄN CAO SÂM

A.N

 

27

NGUYỄN HỮU THÀNH

G.L

 

28

NGUYỄN ĐỨC HUẤN

 

 

29

NGUYỄN THANH DŨNG

ĐĐT

 

30

NGUYỄN HÙNG DŨNG

ĐĐP/CT

 

31

HUỲNH NGỌC ĐIỀU

ĐĐP/ĐS

 

32

TRƯỜNG DUY LINH

V.T

 

33

CÙ ĐỨC LỘC

Y.T

 

34

PHẠM VĂN TỐT

Y.T

 

35

NGÔ ANH TUẤN

G.L

 

36

BÙI VĂN CƯỜNG

A.N

 

37

NGUYỄN HỒNG PHONG

B.T

 

38

NGUYỄN VĂN NGHĨA

B.P

 

39

TRƯƠNG THANH NHÀN

A.P

 

40

NGUYỄN TRỌNG LỄ

 

 

41

NGUYỄN TUẤN DŨNG

 

 

42

MAI TRÍ LUÂN

 

 

43

CAO HÔNG PHÚC

A.T

 

44

PHẠM VĂN HÙNG

A.P

 

45

VŨ ĐỨC HẠNH

 

 

46

TẠ DUY TRUNG

 

 

47

NGUYỄN ĐÌNH THUẬN

 

 

48

TRẦN HOÀNG BÍCH

 

 

49

NGUYỄN QUANG TRƯƠNG

 

 

50

NGUYỄN TRUNG CHÂU

 

 

51

NGUYỄN VĂN HIẾU

 

 

52

TIÊU VĂN NGHĨA

 

 

53

NGUYỄN HOÀNG MINH

A.T

 

54

LÊ TRỌNG THUẬN

A.P

 

55

THÁI VIỆT DŨNG

 

 

56

CAO THANH TRUYỀN

 

 

57

TÔ QUANG BÌNH

 

 

58

NGUYỄN THÀNH CAI

 

 

59

NGUYỄN VIẾT BÌNH

 

 

60

NGUYỄN THANH LONG

 

 

61

TỐNG THẢO NAM

 

 

62

NGUYỄN THIỆN HƯNG

 

 

63

CHU TẤN NGỌC

B.T

 

64

NGÔ TIẾN DŨNG

A.T

 

65

PHẠM NGỌC TOÀN

A.P

 

66

ĐỔ THÀNH QUANG

 

 

67

NGUYỄN NGỌC CHÂU

 

 

68

TRANG VĂN HIỆP

 

 

69

TRẦN VĂN PHƯỚC

 

 

70

NGUYỄN HOÀI CÔNG

 

 

71

PHẠM VĂN SANG

 

 

72

VÕ HÙNG DŨNG

 

 

73

PHAN BỬU TOÀN

 

 

74

NGUYỄN THANH HÙNG VIỆT

 

 

75

ĐÀO VĂN TẠI

A.T

 

76

VŨ VĂN THỰC

A.P

 

77

NGUYỄN XUÂN ĐÔNG

 

 

78

NGUYỄN TUẤN ANH

 

 

79

PHẠM HỬU ĐỨC

 

 

80

TRẦN VĂN ĐÔNG

 

 

81

NGUYỄN VĂN CÚC

 

 

82

CHÂU CÔNG LUẬN

 

 

83

THÁI BÌNH

 

 

84

MAI TẤN SỬU

 

 

85

VÕ VĂN MẠNH

 

 

86

NGUYỄN XUÂN DŨNG

B.T

 

87

LÊ TRỌNG THẢO

B.P

 

88

LƯƠNG THIỆN SANG

A.T

 

89

       ?     NGỌC THÀNH

A.P

 

90

NGUYỄN NGỌC SỸ

 

 

91

TRẦN NGỌC CHÂU

 

 

92

NGUYỄN NGỌC BÍCH

 

 

93

ĐOÀN VĂN NGHĨA

 

 

94

NGUYỄN VĂN HUỲNH

 

 

95

VÕ HOÀNG ANH LÂN

 

 

96

HOÀNG MINH TIẾN

 

 

97

HUỲNH VĂN TƯ

 

 

98

NGUYỄN VĂN HỌC

A.T

 

99

NGUYỄN THẾ HÙNG

A.P

 

100

LÊ VĂN CƯƠNG

 

 

101

TRẦN THANH LỢI

 

 

102

TRẦN VĂN NHÀN

 

 

103

NGUYỄN HỬU LỘC

 

 

104

NGUYỄN HOÀNG HẢI

B.T

 

105

LÊ VĂN LỘC

A.T

 

106

LÊ VĂN HƯNG

 

 

107

ĐỔ TRÀNG THANH

 

 

108

NGUYỄN HỬU TÝ

 

 

109

NGUYỄN VĂN TUẤN

 

 

110

CHIÊU VĂN CHÂU

 

 

111

ĐẶNG ĐỨC THẮNG

Đ.Đ.T

 

112

VÕ THẾ HÙNG

Đ.Đ.P

 

113

VÕ THÀNH MINH

Đ.D.P

 

114

PHẠM VĂN SƠN

B.T

 

115

NGUYỄN HOÀNG TUẤN

B.P

 

116

LÊ VĂN TIẾN

A.T

 

117

NGÔ HỒNG KIẾM

A.P

 

118

NGUYỄN HỬU ĐẬM

 

 

119

NGUYỄN XUÂN PHONG

 

 

120

NGUYỄN VINH THÁI

 

 

121

NGUYỄN MINH HÙNG

 

 

122

PHÙNG VĂN HOÀNG

 

 

123

LƯƠNG VĂN SÁU

A.T

 

124

TRẦN THIỆN NHƠN

A.P

 

125

NGUYỄN HUY HOÀNG

 

 

126

HUỲNH THUẬN

 

 

127

ĐINH VĂN XUÂN

 

 

128

TRẦN VĂN MAI

 

 

129

LÊ HỒNG THÀNH

 

 

130

NGUYỄN MINH XUÂN

B.T

 

131

HỒ MINH LUẬN

B.P

 

132

NGUYỄN VĂN CẦU

A.T

 

133

TRỊNH QUANG HIỂN

 

 

134

ĐẶNG HIẾU TRUNG

 

 

135

HOÀNG MINH KHÂM

 

 

136

NGUYỄN HÒA

 

 

137

NGUYỄN VĂN DỬ

A.P

 

138

MÃ TƯ LƯƠNG

 

 

139

VĂN CÔNG CẢNH

 

 

140

PHẠM VĂN HÙNG

 

 

141

VŨ VĂN CHƯƠNG

 

 

142

TÔ ĐỨC PHƯƠNG

V.T

 

143

LƯU TẤN THÀNH

A.N

 

144

LÊ NHƯ TÙNG

 

 

145

PHẠM HOÀNG TRANG

G.L

 

146

VŨ  NGỌC SƠN

 

 

147

LÊ VĂN PHẢI

 

 

148

NGUYỄN VĂN THỌ

 

 

149

LÝ BÌNH

 

 

150

PHẠM CÔNG HIỀN

 

 

151

BẠCH ĐẰNG ANH

 

 

152

NGUYỄN VĂN GIÀU

 

 

153

NGUYỄN VĂN PHỤNG

 

 

154

LÊ VĂN DŨNG

 

 

155

NGUYỄN THỊ TUYẾT

 

 

156

TRỊNH THỊ NHƯ MAI

A.T

 

157

NGUYỄN THIỊ VÂN

A.P

 

158

CAO PHƯƠNG LAN

 

 

159

NGUYỄN THỊ NGỌC

 

 

160

ĐẶNG HỬU PHẤN

 

 

161

NGUYỄN GIA CƯỜNG

 

 

162

PHẠM ANH TUẤN

 

 

163

TRẦN ĐÌNH TRUNG

 

 

164

NGUYỄN VĂN HÙNG

 

 

165

NGUYỄN CÔNG TÂM

 

 

166

HUỲNH NGỌC ẨN  

 

 

167

PHAN QUANG HUY

 

 

168

NGUYỄN NGỌC GIAO

 

 

169

PHAN HUY BÌNH

 

 

170

LÊ VĂN HIỆP

 

 

171

TRẦN CƯỜNG

A.T

 

172

TRẦN NGỌC TRUNG

A.P

 

173

HỒ VĂN LEM

 

 

174

TRẦN ĐỨC VINH

 

 

175

NGUYỄN VĂN LO

 

 

176

VŨ VIẾT CẦU

 

 

177

NGUYỄN VĂN SÁU

 

 

178

LÊ VĂN CÔNG

A.P

 

179

NGUYỄN CƯỜNG THỊNH

 

 

180

PHAN ĐẠT PHƯƠNG

 

 

181

VŨ NGỌC TUẤT

 

 

182

NGUYỄN HỬU KHOA

 

 

183

NGUYỄN NGỌC TUẤN

 

 

184

LÊ TẤN PHÁT

 

 

185

NGUYỄN THỊ XUÂN LANG

A.T

 

186

LÂM THỊ HOA

A.P

 

187

NGUYỄN THỊ THUẬN

 

 

188

NGUYỄN THỊ HẬU

 

 

189

VÕ THỊ MỸ DUNG

 

 

190

VÕ THỊ BÁ

 

 

191

NGUYỄN THỊ KIM HUỆ

 

 

192

PHẠM THỊ LAN

 

 

193

HUỲNH THỊ MAI

 

 

194

NGUYỄN THỊ NHÕ

 

 

195

NGÔ THỊ VUI

 

 

196

LÝ MAI

 

 

197

VŨ THỊ THU NGUYỆT

A.T

 

198

PHẠM THỊ KHUÂY

A.P

 

199

VÕ KIM OANH

 

 

200

PHẠM THỊ NHUNG

 

 

201

TÔ THỊ XUÂN

 

 

202

TRẦN THIỊ GHẾT

 

 

203

NGUYỄN THỊ HOA

 

 

204

NGUYỄN THỊ LAN

A.P

 

205

ĐOÀN THANH HƯƠNG

 

 

206

ĐÀO THỊ PHƯƠNG

 

 

207

PHẠM THỊ SINH

 

 

208

HOÀNG ĐÔNG HÀ

 

 

209

NGUYỄN VĂN THIỆU

 

 

210

NGUYỄN VĂN UẨN

 

 


Kỷ niệm thăm lại chiến trường xưa - Đồn Biên Phòng Tây NinhCÁC TIN TỨC KHÁC :
NỮ TNXP TỔNG ĐỘI 3 BIÊN GIỚI - Nguyễn Văn Nghĩa. (2022-09-09)
KỶ NIỆM 40 NĂM BIÊN GIỚI - Giới thiệu tóm tắt về Liên đội 303 BG. (2018-07-22)
Họp mặt cựu TNXP Liên đội 303 – Kỷ Niệm 40 Năm Tham Gia Biên Giới Tây Nam (1978- 2018). (2018-06-19)
HỌP MẶT CỰU TNXP LIÊN ĐỘI 303 - Năm 2013. (2013-05-19)
LS NGUYỄN THỊ KIM MAI VÀ KÝ ỨC KHÔNG THỂ NÀO QUÊN - ĐỒNG NGHĨA (2012-07-30)
KÝ ỨC KHÔNG THỂ NÀO QUÊN VỀ LS VÕ THỊ NGỌC MAI - ĐỒNG NGHĨA. (2012-07-30)
TỔ QUỐC GHI CÔNG (Kỳ cuối) (2012-07-07)
TỔ QUỐC GHI CÔNG – Kỳ 1 (2012-07-07)
Truyền thống Liên đội 303 TNXP Biên Giới (2012-03-18)
BAN CHỈ HUY TỔNG ĐỘI 3 BIÊN GIỚI VÀ DANH SÁCH (2012-03-15)

free counter
  Bản quyền thuộc Câu lạc bộ Cựu TNXP TP.HCM
  Địa chỉ: 760 lầu 2, Trần Hưng Đạo, Phường 7, Quận 5, TP.HCM

Phát triển web:    Đông Nam Á